Föreläsningar och seminarier

Publikt seminarum (OBS! Start klockan 13.00) | Joel Nigg | "Developments in ADHD heterogeneity and etiology"

2016-09-2113:00 till 14:00 Sektionen för psykologi, Nobels väg 11, RockefellerCampus SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi