Föreläsningar och seminarier

Publikt seminarium | William Thompson | "The dynamic brain: a collection of different brain networks or a reconfiguring internal network system"

2017-11-2212:00 till 13:00 Avdelningen för psykologi, Nobels väg 9, RockefellerCampus SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi