Föreläsningar och seminarier

Publikt seminarium | Ulrika Ådén | "Brain development in children born preterm"

2017-06-2112:00 till 13:00 Sektionen för psykologi, Nobels väg 9, Stora konferensrummet, Plan 4Karolinska Universitetssjukhuset, SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi