Föreläsningar och seminarier

Publikt seminarium | Torkel Klingberg | "Matematikträning och motivation hos 6-åringar"

2017-04-1912:00 till 13:00 Sektionen för psykologi, Nobels väg 9, Stora konferensrummet, Plan 4Campus SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi