Föreläsningar och seminarier

Publikt seminarium | Torbjörn Åkerstedt | "Short and long sleep – what has it to do with mortality, aging, sleep physiology, fatigue, and brain imaging?"

2017-05-1712:00 till 13:00 Sektionen för psykologi, Nobels väg 9, Stora konferensrummet, Plan 4Campus SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi