Föreläsningar och seminarier

Publikt seminarium | Roger Johansson | "The relationship between gaze behavior and episodic remembering"

2017-03-0812:00 till 13:00 Sektionen för psykologi, Nobels väg 9, Stora konferensrummet, Plan 4Campus SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi