Föreläsningar och seminarier

Publikt seminarium | Per Carlbring | "Exposure therapy made fun with gamified virtual reality"

2016-04-2712:00 till 13:00 Sektionen för psykologi, Nobels väg 9, Konferensrummet, Plan 4.Campus SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi