Föreläsningar och seminarier

Publikt seminarium | Olivier Collignon | "How experience shapes the mind/brain: new lights from the blind"

2016-10-2612:00 till 13:00 Sektionen för psykologi, Nobels väg 9, Stora konferensrummet, Plan 4Campus SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi