Föreläsningar och seminarier

Publikt seminarium | Mats Lekander | "Behavior of sick and temporarily healthy humans"

2016-06-1512:00 till 13:00 Sektionen för psykologi, Nobels väg 9, Konferensrummet, Plan 4.Campus SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi