Föreläsningar och seminarier

Publikt seminarium | Marco Tullio Liuzza | "The smell of prejudice. An investigation on body odor disgust sensitivity and social attitudes"

2016-11-3012:00 till 13:00 Sektionen för psykologi, Nobels väg 9, Stora konferensrummet, Plan 4Campus SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi