Föreläsningar och seminarier

Publikt seminarium | Julia Uddén | "The Supramodal Syntactic Complexity Network in the Human Brain: Evidence from more than 200 participants"

2017-10-2512:00 till 13:00 Avdelningen för psykologi, Nobels väg 9, Stora konferensrummet, Plan 4Campus SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi