Föreläsningar och seminarier

Publikt seminarium | Jens Högström | "Attention Bias in Socially Anxious Adolescents – Association with Autism Spectrum Traits and Treatment Outcome from Internet-based Cognitive Behavioral Therapy"

2017-05-2412:00 till 13:00 Sektionen för psykologi, Nobels väg 9, Stora konferensrummet, Plan 4Campus SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi