Föreläsningar och seminarier

Publikt seminarium | Hugo Lagercrantz | "Making of the Mind"

2016-04-1312:00 till 13:00 Sektionen för psykologi, Nobels väg 9, Konferensrummet, Plan 4.Campus SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi