Föreläsningar och seminarier

Publikt seminarium | Hedvig Söderlund | "The where and the what in the hippocampus: functional specialization along its longitudinal axis"

2016-05-1112:00 till 13:00 Sektionen för psykologi, Nobels väg 9, Konferensrummet, Plan 4.Campus SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi