Föreläsningar och seminarier

Publikt seminarium | Håkan Olausson | "The neuropsychology of pleasant touch"

2017-05-3112:00 till 13:00 Sektionen för psykologi, Nobels väg 9, Stora konferensrummet, Plan 4Campus SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi