Föreläsningar och seminarier

Publikt seminarium | Gustav Nilssone | "What's new in open science and reproducible research?"

2016-09-2812:00 till 13:00 Sektionen för psykologi, Nobels väg 9, Stora konferensrummet, Plan 4Campus SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi