Föreläsningar och seminarier

Publikt seminarium | Erik Hedman | "Development, evaluation and implementation of psychological treatments for health anxiety and social anxiety disorder"

2017-03-2212:00 till 13:00 Sektionen för psykologi, Nobels väg 9, Stora konferensrummet, Plan 4Campus SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi