Föreläsningar och seminarier

Publikt seminarium | Erik Andersson | "RCT against worry"

2016-05-2512:00 till 13:00 Sektionen för psykologi, Nobels väg 9, Konferensrummet, Plan 4.Campus SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi