Föreläsningar och seminarier

Publikt seminarium | Cynthia Bulik | "Eating Disorders Genomics at KI: The Next Generation"

2016-04-2012:00 till 13:00 Sektionen för psykologi, Nobels väg 9, Konferensrummet, Plan 4.Campus SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi