Föreläsningar och seminarier

Publikt seminarium | Björn Lindström | "Why bad luck can lead to social exclusion"

2017-09-2012:00 till 13:00 Avdelningen för psykologi, Nobels väg 9, Stora konferensrummet, Plan 4Campus SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi