Föreläsningar och seminarier

Publikt seminarium | Armita Golkar | "Social fear and safety learning"

2017-03-1512:00 till 13:00 Sektionen för psykologi, Nobels väg 9, Konferensrummet, Plan 4.Campus SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi