Föreläsningar och seminarier

Publikt seminarium | Annemarie Luik | "Digital CBT for insomnia"

2017-12-1312:00 till 13:00 Avdelningen för psykologi, Nobels väg 9, Stora konferensrummet, Plan 4Campus SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi