Föreläsningar och seminarier

Publikt seminarium | Anders Sand | "Subliminal or not? A statistical and empirical critique of demonstrating subliminality"

2017-04-2612:00 till 13:00 Sektionen för psykologi, Nobels väg 9, Stora konferensrummet, Plan 4Campus SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi