Föreläsningar och seminarier

Publikt seminarium | Amir Sariaslan | "Early exposure to low socioeconomic status and later risks for criminality, substance misuse and psychiatric morbidity: Correlates or causes?"

2017-10-1112:00 till 13:00 Avdelningen för psykologi, Nobels väg 9, Stora konferensrummet, Plan 4Campus SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi