Föreläsningar och seminarier

Psilocybin's Effects on Perception, Psychedelic Experience and Neural Dynamics – Results of the Czech Study

2017-06-1517:00 till 19:00 Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6Campus Solna

Intresset för terapeutiska applikationer av psykedeliska substanser ökar runt om i världen, i takt med lovande forskningsresultat från små studier. Men vad vet vi egentligen om vilka effekter dessa substanser har på hjärnan? Och hur kommer det sig att psykosliknande tillstånd kan ge positiva effekter på lång sikt?

A picture of Tomas PalenicekTomas Palenicek, MD PhD, har ägnat de senaste 15 åren åt forskning på MDMA, LSD, meskalin, 2C-B, ketamin och cannabis. Nu leder han en pågående fMRI-studie vid Prague Psychiatric Center, för att kartlägga effekterna av psilocybin på perception och hjärndynamik. Hittills har 20 försökspersoner administrerats psilocybin eller placebo enligt en dubbelblind crossover-design. Hos de flesta försökspersonerna inducerade psilocybin fullt psykedeliska effekter mätt med psykometriska mått; förändrad visuell perception, upplevelse av tid och musik, samt signifikanta effekter mätt med EEG och fMRI. Under presentationen kommer Tomas summera preliminära resultat från studien samt diskutera möjliga verkningsmekanismer och idéer för vidare studier.

Föreläsningen är gratis och ingen föranmälan krävs, men antalet platser är begränsat. Deltagare rekommenderas att komma i tid för att säkra en plats. Föreläsningen kommer att sändas live över Facebook. 

Contact person: Alexander Lebedev
Klinisk neurovetenskap