Föreläsningar och seminarier

Peter Gasser: LSD-assisterad psykoterapi i gruppformat

This page in English
2017-10-3018:00 till 20:00 Hörsal Vesalius, Berzelius väg 3Campus Solna

Nätverket för psykedelisk vetenskap har den stora äran att presentera den schweiziske psykiatrikern Peter Gasser som gästföreläsare på Karolinska Institutet. 

Med såväl kliniska som prekliniska erfarenheter, är det få personer i världen som kan mäta sig med Peter Gassers samlade kunskaper inom området psykedelisk terapi. För nästan 30 år sedan var han en av endast fem läkare som lagligt fick använda MDMA och LSD i klinisk psykoterapi i Schweiz mellan åren 1988 och 1993. År 2007 startade Gasser den första kontrollerade kliniska studien med LSD på över 40 år, vilken gav stöd för att LSD kan ha god effekt på ångest i livets slutskede [1,2]. Hans forskningsgärning på LSD och LSD-assisterad psykoterapi [3,4] fortskrider och just nu genomförs en studie på LSD-assisterad psykoterapi i gruppformat.

Den 30 oktober kommer Gasser till Stockholm och KI för att ge en överblick på hur man kan arbeta terapeutiskt med LSD, samt dela med sig av preliminära fynd från den pågående studien. Föreläsningen är gratis och ingen föranmälan krävs, men antalet platser är begränsat. Deltagare rekommenderas att komma i tid för att säkra en plats. Välkomna!

Referenser:
[1] Gasser P, Holstein D, Michel Y, Doblin R, Yazar-Klosinski B, Passie T, Brenneisen R. Safety and efficacy of lysergic acid diethylamide-assisted psychotherapy for anxiety associated with life-threatening diseases. J Nerv Ment Dis. 2014 Jul;202(7):513-20.

[2] Gasser P, Kirchner K, Passie T. LSD-assisted psychotherapy for anxiety associated with a life-threatening disease: a qualitative study of acute and sustained subjective effects. J Psychopharmacol. 2015 Jan;29(1):57-68.

[3] Schmid Y, Enzler F, Gasser P, Grouzmann E, Preller KH, Vollenweider FX, Brenneisen R, Müller F, Borgwardt S, Liechti ME. Acute Effects of Lysergic Acid Diethylamide in Healthy Subjects. Biol Psychiatry. 2015 Oct 15;78(8):544-53.

[4] Reiche S, Hermle L, Gutwinski S, Jungaberle H, Gasser P, Majić T. Serotonergic hallucinogens in the treatment of anxiety and depression in patients suffering from a life-threatening disease: A systematic review. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2017 Sep 22. pii: S0278-5846(17)30636-X.

Contact person: Alexander Lebedev