Föreläsningar och seminarier

Öppet seminarium: Timo Mäntylä - "Deadlines in space: Individual differences in multitasking”

2015-02-2512:00 till 13:00 Sektionen för psykologi, Nobels väg 9, Konferensrummet, Plan 4.Campus Solna
Psykologi