Föreläsningar och seminarier

Öppet seminarium: Serhiy Dekhtyar / Agneta Herlitz - "Does sex differences in cognitive abilities have any impact in real life?"

2015-09-0212:00 till 13:00 Sektionen för psykologi, Nobels väg 9, Konferensrummet, Plan 4.Campus SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi