Föreläsningar och seminarier

Öppet seminarium: Mikael Tiger - "KBT mot depression stimulerar serotoninsystemet i hjärnan"

2015-05-1312:00 till 12:45 Sektionen för psykologi, Nobels väg 9, Konferensrummet, Plan 4.Campus SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi