Föreläsningar och seminarier

Öppet seminarium: Kathrin Ohla - "Fast food: temporal aspects of multimodal food perception"

2015-09-2312:00 till 13:00 Sektionen för psykologi, Nobels väg 9, Konferensrummet, Plan 4.Campus SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi