Föreläsningar och seminarier

Öppet seminarium: Gustav Nilsonne - "Reproducibility in psychological science"

2015-09-0912:00 till 13:00 Sektionen för psykologi, Nobels väg 9, Konferensrummet, Plan 4.Campus Solna
Psykologi