Föreläsningar och seminarier

Öppet seminarium: Eva Kosek - "Why does it keep hurting? Chronic muskuloskeletal pain - a dysfunction of the central nervous system?"

2015-02-1812:00 till 13:00 Sektionen för psykologi, Nobels väg 9, Konferensrummet, Plan 4.Campus SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi