Föreläsningar och seminarier

Öppet seminarium: Elizabeth Spelke - "The origins of abstract concepts: Natural number"

2016-01-2012:00 till 13:30 Sektionen för psykologi, Nobels väg 11, RockefellerCampus SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi