Konferenser och symposier

Konferens: Att hindra mäns partnervåld mot kvinnor - En folkhälsofråga som kan lösas

2019-02-0808:30 till 16:00 Klara Strand S:ta Clara, Klarabergsviadukten 90, 111 64 StockholmAnnan

Ett symposium om kunskapsläge och tillämpning

Vi är många som på olika sätt möter eller arbetar med mäns våld mot kvinnor, och har det gemensamma målet att partnervåld ska upphöra. Ett sätt att nå detta mål är att förbättra insatser för partnervåldsutövare, parallellt med att insatser för våldsutsatta fortgår med oförändrad styrka.

Vi är övertygade om att vi i samhället måste ha ett ökat fokus på de män som utövar våld i nära relationer – ett fokus som på sikt bidrar till förbättrade preventiva åtgärder, ökad lagföring och evidensbaserad behandling.

Vi vänder oss därför till er som i olika typer av verksamheter och på olika nivåer kommer i kontakt med partnervåld.

Här hittar du program och information om registrering

Contact person: Marianne Kristiansson