Föreläsningar och seminarier

Immunologiska aspekter på svår psykiatrisk sjukdom – vad mer vet vi, hur gör vi nu?

2015-03-0213:00 till 17:00 Föreläsningssalen på Norra Stockholms psykiatri, Vårdvägen 3, invid St. Görans sjukhus (T-bana Stadshagen)Annan

Norra Stockholms psykiatri inbjuder läkare och forskare inom området neuroimmunologi till årets möte om immunologiska aspekter på svår psykiatrisk sjukdom hos barn och vuxna.

Kostnad: Gratis förutsatt att du kommer efter anmälan. Vid uteblivet deltagande efter anmälan faktureras du med 500 kr som tillfaller Psykiatrifonden

Anmälan: http://memogen.se/reg_form.php

Program:

Inledning

Susanne Bejerot, överläkare, docent, Norra Stockholms psykiatri, S:t Görans sjukhus

Inflammationshypotesen för psykisk sjukdom (autism/affektiv sjukdom)

Mats Humble, överläkare, institutionen för läkarutbildning, Örebro universitet

Schizofreni - ligger det något i inflammationshypotesen och, i så fall, är det kliniskt användbart?

Lena Flyckt, överläkare, docent, Norra Stockholms psykiatri, S:t Görans sjukhus

Hur barn med misstänkt autoimmunt utlöst OCD relaterade tillstånd utreds och behandlas på BUP FUNK i Stockholm

Caroline Gromark, överläkare BUP Funk, Stockholm

Presentation av en uppföljningsstudie av barn och vuxna utredda med immunologisk batteri för diagnostik av Pandas

Eva Hesselmark, doktorand, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Erfarenheter av Mabtherabehandling av vuxna på misstanke om neuroimmunologiska tillstånd

Albert Hietala, överläkare, med dr. Neurologkliniken, Karolinska sjukhuset

Alternativmedicinsk behandling vid misstanke om immunologisk genes för psykiatrisk sjukdom hos vuxna

Mikael Nordfors, privatpraktiserande läkare, Köpenhamn

Somatiska manifestationer av hysteri eller somatoform dissociation. 

Hans Peter Söndergaard, överläkare, docent, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset 

Contact person: Susanne Bejerot
Klinisk neurovetenskapPsykiatri