Halvtidskontroller

Halvtidskontroll Olafur Sveinsson

2016-12-0815:00 Biblioteket på neurologklinikenKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Titel: Mortality in epilepsy with emphasis on sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP)

Huvudhandledare: Prof Torbjörn Tomsom, Inst för klinisk neurovetenskap, KI

Bihandledare:

Docent Sofia Carlsson, Inst för miljömedicin, KI

Docent Peter Mattson, Inst för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Sakkunniga:

Docent Johan Zelano, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Göteborgs Universitet

Professor Anne-Marie Landtblom, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Docent Susanna Larsson, Institutionen för miljömedicin, Karolinska Institutet

Contact person: Olafur Sveinsson
Klinisk neurovetenskap