Halvtidskontroller

Halvtidskontroll Mirkka Söderman

This page in English
2018-05-2809:30 Stora konferensrummet, avdelningen för Försäkringsmedicin, Berzelius väg 3Campus Solna

Titel:
Healthcare professionals encounters with women with breast cancer regarding (return to) work issues

Huvudhandledare:
Forskarassistent Emilie Friberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:
Docent Agneta Wenman-Larsen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Kristina Alexanderson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd:
Docent Gunnar Bergström , Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet

Senior professor Kerstin Ekberg, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings Universitet

Medicine Doctor Eva Broberger, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet

Contact person: Mirkka Teresa Söderman