Halvtidskontroller

Halvtidskontroll Lina Rådmark

2017-02-1713:00 Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69 våning 6, sal 90Annan

Titel: Participation in mind and body exercises in relation to self-assessed health and medication

Huvudhandledare:  Walter Osika, Docent, Karolinska Institutet, Instutitionen för Klinisk Neurovetenskap

Bihandledare: 

Linda Magnusson Hansson, Docent, Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet

Eva Bojner Horwitz, Med dr, Karolinska Institutet, Instutitionen för Klinisk Neurovetenskap

Scott M Montgomery, Professor, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

Betygsnämnd:

Marie Åsberg, Seniorprofessor, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Marina Taloyan, Docent, Karolinska Institutet, Akademiskt primärvårdscentrum

Miek Jong, Universitetslektor, Mittuniversitetet, Avdelningen för omvårdnad

Contact person: Lina Rådmark
Klinisk neurovetenskap