Halvtidskontroller

Halvtidskontroll Lie Åslund

This page in English
2018-11-2313:00 Osherrummet, Retzius väg 13a, en våning upp (plan 3)Campus SolnaSektionen för psykologi CNS

Titel:
Cognitive-behavioral therapy in adolescents with insomnia: effect on sleep and comorbid psychiatric disorders

Huvudhandledare:
Mats Lekander, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:
Susanna Jernelöv, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Rikard Wicksell, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Eva Henje Blom, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet

Halvtidsnämnd:
Linda Halldner, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet

Jonathan Cedernaes, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet

Pia Enebrink, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Contact person: Lie Åslund