Halvtidskontroller

Halvtidskontroll Karolina Sörman

2014-09-2610:00 till 12:00 HELIX: Rättspsykiatriska avdelningen i Stockholm, Rättsmedicinalverket, Alfred Nobels Allé 41, Huddinge (se vägbeskrivning: http://www.rmv.se/fileadmin/RMVFiles/pdf/vagbeskrivning-rpsthlm.pdf) Konferensrum: Skeppsholmen OBS! HELIX är en säkerhetsbyggnad, Campus Flemingsberg

Titel doktorandprojekt: The psychopathy construct in the Swedish context – conceptualization and validation of different assessment tools

Halvtidskommitté:

Niklas Långström, professor, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet

Britt af Klinteberg, professor, Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet

Anders Sjöberg, docent, Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet

Klinisk neurovetenskapRättspsykiatri