Halvtidskontroller

Halvtidskontroll Jinming Han

This page in English
2019-03-1514:30 CMM, L8:00, Lecture HallKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Titel: 
Microglial Depletion and Repopulation in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE)

Huvudhandledare:
Forskarassistent Xing-Mei Zhang, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:
Professor Robert Harris, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

PhD Harald Lund, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd:
Professor Petter Höglund, Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet 

Senior forskare Benedict Chambers, Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet 

Forskarassistent Erik Hjorth, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet 

Contact person: Jinming Han