Halvtidskontroller

Halvtidskontroll Jenny Rickardsson

This page in English
2019-03-2609:30 Föreläsningssal Jan Lindsten (A4:04), NKS, Eugeniavägen 3Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Titel:
iACT – internet-delivered Acceptance and Commitment Therapy for adults with longstanding pain

Huvudhandledare:
Docent, PhD Rikard Wicksell, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:
Adjunkt, PhD Erik Andersson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

PhD Linda Holmström, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet 

Professor Mats Lekander, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

PhD Vendela Zetterqvist, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd:
Professor Katja Boersma, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro Universitet

Professor Eija Kalso, Department of Diagnostics and Therapeutics, University of Helsinki

Professor Pernilla Åsenlöf, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Contact person: Jenny RickardssonImport to calendar