Halvtidskontroller

Halvtidskontroll Henrik Sjöström

This page in English
2018-02-1313:00 Leif Svensson-salen, C2-76Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Titel:
Magnetic resonance imaging techniques in Parkinson's disease and atypical parkinsonism

Huvudhandledare:
Professor Per Svenningsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:
Tobias Granberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Docent Eric Westman, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd:
Docent Magnus Kaijser, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet

Docent Stefan Skare, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Jan Linder, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Umeå Universitet

Contact person: Henrik Sjöström