Halvtidskontroller

Halvtidskontroll Håkan Wall

This page in English
2018-11-2813:00 Sal Mary, Widerströmska huset Tomtebodavägen 18A, entréplanCampus Solna

Titel:
From a description of problem gamblers who contact the Swedish National Problem Gambling Helpline, to an evaluation of an internet-based self-help program without a therapist support.

Huvudhandledare:
Ingvar Rosendahl, Med dr, Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet | Stockholms läns landsting

Bihandledare:
Nitya Jayaram-Lindström, biträdande professor, Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet | Stockholms läns landsting

Clara Hellner, adjungerad professor, Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet | Stockholms läns landsting

Halvtidsnämnd:
Viktor Kaldo, docent, Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet | Stockholms läns landsting

Cecilia Åslund, docent, Centrum för klinisk forskning Västerås, Uppsala Universitet 

Rune Mentzoni, docent, Institutt for samfundspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Contact person: Håkan Wall