Halvtidskontroller

Halvtidskontroll Elin Lindsäter

This page in English
2018-02-1413:00 AVC-lokalen, Gustavsbergs Vårdcentral, Odelbergs väg 19, GustavsbergAnnanOsher centrum för integrativ medicin

Titel:
Cognitive behavioural therapy for stress-related disorders: clinical efficacy, mediators, and cost-effectiveness

Huvudhandledare:
Docent Erik Hedman-Lagerlöf, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:
Docent Brjánn Ljótsson, Institutionen för klinisk neurovtenskap, Karolinska Institutet 

Professor Mats Lekander, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Torbjörn Åkerstedt, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd:
Med dr och leg. psykolog Benjamin Bohman, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Spec. i allmänmedicin, Med dr Anna Nager, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet

Docent Ellenor Mittendorfer-Rutz, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Contact person: Elin Lindsäter