Halvtidskontroller

Halvtidskontroll Arjan Van Der Star

This page in English
2018-11-2613:00 Osherrummet, Nobels väg 9, plan 3Campus Solna

Titel:
Strukturella, interpersonella och individuella faktorer som påverkar skillnader i psykisk hälsa baserat på sexuella läggning

Huvudhandledare:
Richard Bränström, docent, PhD, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:
Petter Tinghög, PhD, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd:
Birger Forsberg, docent, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Pia Enebrink, PhD, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Karl Gauffin, PhD, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

Contact person: Arjan Van Der Star