Halvtidskontroller

Halvtidskontroll Ann-Sofie Rudberg

This page in English
2018-09-1209:00 Stora konferensrummet, Widerströmska huset, plan 5, CNS administrationCampus Solna

Titel:
Long term survival, health-related quality of life, and costs of stroke based on the IST-3 and EFFECTS trials

Huvudhandledare:
Docent Erik Lundström, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:
PhD Eivind Berge, Department of Cardiology, Oslo University Hospital

Lektor Per Näsman, Gruppen för säkerhetsforskning, Kungliga Tekniska Högskolan 

Halvtidsnämnd:
Överläkare Jesper Petersson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Neurologi, Lunds Universitet

Universitetslektor Christina Sjöstrand, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Forskare Katarina Steen Carlsson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Hälsoekonomi, Lunds Universitet

Contact person: Ann-Sofie Rudberg