Disputationer

Disputation Sigrid Salomonsson

This page in English
2018-02-2314:00 Gustavsbergs vårdcentral, Hörsalen, Odelbergs väg 19, GustavsbergAnnanOsher centrum för integrativ medicin

Titel:
CBT in primary care - Effects on symptoms and sick leave, implementation of stepped care and predictors of outcome 

Huvudhandledare:
Docent Erik Hedman-Lagerlöf, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:
Professor Mats Lekander, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Lars-Göran Öst, Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet

Docent Brjánn Ljótsson, Institutionen för klinisk neurovtenskap, Karolinska Institutet 

Opponent:
PhD, docent Erik Olsson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet 

Betygsnämnd:
PhD, professor Anne-Charlotte Smedler, Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet

PhD, professor Lennart Melin, Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet

PhD, docent Markus Jansson-Fröjmark, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Contact person: Sigrid Salomonsson