Disputationer

Disputation Sandra Petrus-Reurer

This page in English
2018-11-2310:00 Erna Möller Hall, Blickagången 16, FlemingsbergCampus FlemingsbergSektionen för ögon och syn

Titel:
Human embryonic stem cells for retinal repair
Preclinical in vitro and in vivo studies for the treatment of age-related macular degeneration with human embryonic stem cell-derived retinal pigment epithelial cells.

Huvudhandledare:
Prof. Anders Kvanta, Ph.D, M.D., Avdelningen för ögon och syn, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:
Docent Fredrik Lanner, Ph.D., Enheten för obstetrik och gynekologi, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet

Helder André, Ph.D., Avdelningen för ögon och syn, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Sonya Stenfelt, Ph.D. Medicinsk utvecklingsbiologi, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Opponent:
Prof. Marius Ader, Ph.D., Center for Regenerative Therapies Dresden (CRTD), Center for Molecular and Cellular Bioengineering (CMCB), Technical University Dresden

Betygsnämnd:
Prof. Thomas Perlmann, Ph.D., Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet

Docent Stefan Löfgren, Ph.D., M.D., avdelningen för ögon och syn, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Docent David Berglund, Ph.D., M.D., Klinisk immunologi, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala Universitet

Contact person: Sandra Petrus-Reurer