Disputationer

Disputation Mats Persson

2017-10-2010:00 H1 Röd, Alfred Nobels allé 23, HuddingeCampus Flemingsberg

Titel:
Violence among offenders with mental disorders

Huvudhandledare:
Adjungerad professor Marianne Kristiansson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Bihandledare:
Professor Henrik Belfrage, Linköpings Universitet, Institutionen för liv och hälsa, Avdelningen för samhällsmedicin

Fakultetsopponent:
Professor Stål Bjørkly, Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- och socialfag

Betygsnämnd:
Docent Eva Lindström, Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap, Enheten för psykiatri

Professor Bo Runeson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning

Professor Marie Torstensson Levander, Malmö högskola, Institutionen för kriminologi 

Contact person: Mats Persson